UNILONGS-Giúp Mít Lớn Trái, Múi Dày, Hạn Chế Sơ Đen, Sượng Múi

  • Giúp ra hoa nhiều, đậu trái.
  • Giúp trái lớn nhanh.
  • Hạn chế sơ đen, sượng xanh.
  • Giúp to trái, múi vàng, cơm dày.

THỂ TÍCH: 500ML

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss