Tag Archives: CÁCH XỬ LÝ THUỐC KHI MỚI ĐÀO MAI VỀ

CÁCH XỬ LÝ THUỐC KHI MỚI ĐÀO MAI VỀ

Cắt chuyển cây phôi thành cây dáng xiên

Xử lý phôi khi mới đào mai về, nên làm sạch vết cắt và bôi keo thật kỹ, việc này rất quan trọng, sẽ quyết định rất lớn sự thành công của cây sau này. Tôi đã từng thất bại vì đã xem nhẹ việc này, khi cây hoàn thiện mà thẹo vẫn bị mục […]

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss