FLOWER 95 0,3SL-Thuốc Kích Thích Sinh Trưởng-Đâm Chồi Nảy Mầm

20.000

  • Kích thích ra hoa, tăng đậu quả.
  • Giảm chiết cành, xử lý hạt giống.
  • Thúc đẩy quá trình sinh trưởng cây.
  • Xử lý hạt giống, giâm, chiết cành.

QUY CÁCH: 100ML

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss