PAXLOMEX 15WP-Thuốc Điều Hòa Sinh Trưởng, Kích Thích Sinh Trưởng

  • kích thích mầm hoa, ra hoa đồng loạt.
  • tăng đậu trái.
  • tăng năng suất cây trồng.

Dung tích: 1 lít

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss