STOPLANT 5WP-THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG-Chống Đổ Ngã, Kích Thích Ra Hoa

  • STOPLANT 5WP là thuốc điều hòa sinh trưởng lúa, cây lạc …
  • STOPLANT 5WP giúp cây Chống đỗ ngã, chịu hạn tốt, giúp phân hóa mầm hoa, kích thích ra hoa

Khối lượng: 100g

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss