RASINO 0.018WP THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG-Kích Thích Sinh Trưởng Trên Cây Cam

  • Thuốc có công dụng điều hòa sinh trưởng: trái lớn nhanh, xanh, bóng, mướt quả, mọng nước, xanh cây, tốt quả, tăng năng suất.

KHỐI LƯỢNG: GÓI 5G

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss