PROGIBB 10SP-Kích Thích Tăng Trưởng, Kích Rễ, Đâm Chồi, Vượt Đọt Mạnh, Đẻ Nhánh

  • Giúp kích thích tăng trưởng thúc đẩy sự đâm chồi,
  • Giúp rễ phát triển mạnh, đâm chồi, đẻ nhánh, vượt đọt mạnh.
  • Cải thiện phẩm chất, tăng năng suất cây trồng.
  • Kích thích phẩm chất , tỷ trọng nông sản, mập thân, to cọng, to trái

KHỐI LƯỢNG :  Hộp 10 gói X Gói 10gr

 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss