TOBA JUM 20WP – Kích Thích Ra Hoa Trái Vụ Cho Cây Trồng

  • Phân hóa mầm hoa rõ ràng.
  • Thúc đẩy quá trình ra hoa nhanh, mạnh và tập trung.
  • Khống chế chồi mầm.
  • Khống chế sự phát triển chiều cao cây, hạn chế đổ ngã.
  • Hạn chế sượng trái.

QUY CÁCH : GÓI 1KG 

Hỗ trợ kỹ thuật: 0969.64.73.79 - CSKH: 0949.45.00.33 Dismiss